Modelowanie Ciała Eliza Adamska

Piramida zdrowego żywienia

Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej jest sposobem na proste i ogólne przedstawienie kompleksowej idei żywienia. Stosowanie się do tych zaleceń daje szansę na długie i zdrowe życie.

Piramida w graficzny sposób opisuje odpowiednie proporcje różnych, niezbędnych w codziennej diecie, grup produktów spożywczych. Im dana grupa produktów spożywczych zajmuje wyższe piętro piramidy tym mniejsza powinna być ilość i częstość ich spożywania.

Z piramidy powinny korzystać osoby zdrowe, w celu zachowania dobrego stanu zdrowia. W przypadku osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi typu cukrzyca, otyłość, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, osteoporoza konieczna może być modyfikacja proponowanych zaleceń w porozumieniu z lekarzem i dietetykiem.

Źródło: Instytut Żywności i Żywienia, www.izz.waw.pl